top of page

TJENESTER

Regnskap, rapportering
og årsrapport

Nortall tilbyr automatiserte prosesser for dokumentflyt, det vil si elektronisk mottak av bilag, godkjenning og betaling, samt skybasert rapportering. Våre kunder velger hvilke selvbetjeningsløsninger de vil ha og med vår rapporteringsløsning på web kan du som kunde om ønskelig se alle detaljer i regnskapet.
Det er imidlertid vi som fører regnskapet, det vil si sikrer riktig kontering med hensyn til mva- og skattefradrag.

Nortall utarbeider skattemelding og årsregnskap, vi bistår med alle dokumenter og rapportering til myndighetene i forbindelse med årsavslutningen.

I tillegg til de tradisjonelle regnskapstjenestene tilbyr vi rådgivning innenfor økonomi og administrasjon.

Lønn og reiseregning

Nortall tilbyr elektronisk reiseregning som kan benyttes av alle eller et utvalg av ansatte hos kunden, på mobil, nettbrett, pc og mac. Systemet er til enhver tid oppdatert med gjeldende regelverk og enkelt i bruk. Man kan starte med reiseregningen når reisen begynner ved å ta bilde av kvitteringer, knytte opp kvitteringer fra mail, og avslutte ved å sende til godkjenning når man kommer hjem. Dette systemet kan også benyttes løpende i forbindelse med ansattes utlegg.

I tillegg til de tradisjonelle lønnsrelaterte tjenestene tilbyr vi rådgivning innenfor personal og administrasjon.

Fakturering

Nortall tilbyr faktureringsløsning på web der du som kunde og vi kan jobbe i samtidig. Våre kunder kan registrere nye kunder og starte fakturering for deretter å overlate oppgaven til oss eller fullføre selv. Fakturaprogrammet er integrert med regnskapet og våre kunder kan følge med på om fakturaene er gjort opp.

pad-horisontal.jpg
bottom of page